Không tinh trùng

NGHIÊN CỨU VÔ SINH NAM DO KHÔNG TINH TRÙNG

NGHIÊN CỨU VÔ SINH NAM DO KHÔNG TINH TRÙNG

STUDY INFERTILITY IN THE MEN BECAUSE AZOOSPERMIA

 

Tóm tắt: Tác giả công bố kết quả nghiên cứu 415 trường hợp vô sinh nam không có tinh trùng trong tinh dịch (azoospermia) ở 2.150 cặp hiếm muộn được khám và điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Phương pháp nghiên cứu: Phân loại theo nguyên nhân gây bệnh và giải phẫu (do đường dẫn hay không do đường dẫn tinh); các phương pháp can thiệp chẩn đoán (PESA; TESA; Biopsy.chụp ống dẫn tinh…); phân tích biến đổi nội tiết tố sinh dục bằng kỹ thuật ELISA;mô học tinh hoàn.

Kết quả: Azoo do đường dẫn 37.49% (155/415) và không do đường dẫn 62,65% (260/415). Các thủ thuật PESA-TESA - Biopsy: 84.57% (351/415); có tinh trùng trong mào tinh và nhu mô tinh hoàn: 40.17% (141/351): không tinh trùng;nhu mô tinh hoàn teo, xơ hóa: 59.82% (210/ 351). Kết quả Phân tích nội tiết tố sinh dục 2 nhóm (n=60 và 84): FSH : 4.47; 22.55 IU/l; LH :5.50; 18.16 IU/l; Testos 21.16; 14.54 nmol/l. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nhóm có và không có tinh trùng trong tinh hoàn. Mô học tinh hoàn ở nhóm có tinh trùng và nội tiêt tố sinh dục trong giới hạn bình thường ít thay đổi,và biến đổi nhiều ở nhóm không tinh trùng, rối loạn nhiễm sắc thể, tinh hoàn ẩn…

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VÔ SINH NAM DO KHÔNG TINH TRÙNG

Không tinh trùng

KHÔNG TINH TRÙNG

(Azoospermia)

 

Không tinh trùng (Azoospermia) là trong dịch xuất tinh không có tinh trùng . Là nguyên nhân gây vô sinh ở Nam giới.

Vô sinh nam (Infertility in the Men)  chiếm Tỷ lệ 45-50% trong vô sinh và không tinh trùng lại là nguyên nhân trầm trọng. Bệnh dễ chẩn đoán nhưng điều trị lại khó khăn.

Tuy vậy, với tiến bộ trong điều trị, đặc biệt là hỗ trợ sinh sản  (ARTs) có khoảng 75-80% nam giới được chẩn đoán không tinh trùng trong tinh dịch vẫn có con bằng tinh trùng của mình (cha sinh học của trẻ (azoospermia father biological children)

Không tinh trùng

Xem thêm: Không tinh trùng